Liittyminen

Kiinteistön liittäminen verkostoihin

Tarvittavat asiakirjat

Kiinteistön omistaja tilaa tonttikartan mukana seuraavan aineiston vesihuoltolaitokseen liittymiseksi:

  • ohjeet liitteineen
  • liitoslausunto, jonka liitteenä johtokarttaote

Liitoslausunto karttaliitteineen sisältää LVI-suunnittelijan vesi- ja viemäripiirustusten laatimiseen tarvittavat lähtötiedot. Liitoslausunto toimitetaan liittyjän allekirjoittamana kvv-piirustusten ohessa rakennusvalvontaan.

Kvv-selvityslomake on vv-piirustusten liite, jonka LVI-suunnittelija täyttää ja palauttaa kvv-piirustusten ohessa rakennusvalvontaan.

Kvv-työnjohtajahakemus on putkiurakoitsijan toimesta täytettävä. Hakemus on toimitettava rakennuttajan ja urakoitsijan allekirjoituksilla varustettuna ennen asennustyön alkamista rakennusvalvontaan.

Vesihuoltolaitos ja liittyjä tekevät sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen. Samassa yhteydessä peritään liittymismaksu.  Liittyjä palauttaa sopimuksesta toisen kappaleen allekirjoitettuna laitokselle ennen tonttijohtojen liitostyön tilaamista.

Ilmoitus vesihuoltoon liittymisestä

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelijan vaativuusluokista ja kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja lain nojalla säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa.

Rakennusvalvontaan on toimitettava seuraavat piirustukset ja asiapaperit:

  • asemapiirustus, mittakaava 1:200, 3 kpl
  • pohjapiirustus mittakaavaan 1:50 jokaisesta kerrostasosta erikseen, 2 kpl
  • linjakaavio kaksi- tai useampikerroksisista kiinteistöistä, 2 kpl
  • erikoispiirustus ulkoviemärikaivoista, tarkastusputkista, erikoiskytkennöistä yms., 2 kpl
  • selvityslomake kiinteistöön asennettavista laitteista, 2 kpl
  • liitoslausunto allekirjoitettuna
  • painehäviölaskelma

Piirustuksissa on esitettävä myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti kaivoineen ja viemärin korkeustietoineen.

Padotuskorkeudet kuvin

Kvv-työnjohtaja

Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteiden asennustyötä valvomaan ja siitä vastaamaan tulee nimetä kvv-työnjohtaja.

Työnjohtajan tehtävien vaativuusluokista ja työnjohtan kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 8 Kyllä 2 Ei 8