Hyppää sisältöön

Liittyminen

Kiinteistön liittäminen verkostoihin

Tarvittavat asiakirjat

Kiinteistön omistaja tilaa tonttikartan mukana seuraavan aineiston vesihuoltolaitokseen liittymiseksi:

  • ohjeet liitteineen
  • liitoslausunto, jonka liitteenä johtokarttaote

Liitoslausunto karttaliitteineen sisältää LVI-suunnittelijan vesi- ja viemäripiirustusten laatimiseen tarvittavat lähtötiedot. Liitoslausunto toimitetaan liittyjän allekirjoittamana kvv-piirustusten ohessa rakennusvalvontaan.

Kvv-selvityslomake on vv-piirustusten liite, jonka LVI-suunnittelija täyttää ja palauttaa kvv-piirustusten ohessa rakennusvalvontaan.

Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteiden asennustyötä valvomaan ja siitä vastaamaan tulee nimetä kvv-työnjohtaja. Kvv-työnjohtajahakemus on putkiurakoitsijan toimesta täytettävä.Työnjohtajan tehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajan kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Hakemus on toimitettava rakennuttajan ja urakoitsijan allekirjoituksilla varustettuna ennen asennustyön alkamista rakennusvalvontaan.

Vesihuoltolaitos ja liittyjä tekevät sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen. Laitos toimittaa sopimuskaavakkeet liittyjälle kun kiinteistön kvv-suunnitelmat on toimitettu vesihuoltolaitokselle. Samassa yhteydessä peritään liittymismaksu.  Liittyjä palauttaa sopimuksesta toisen kappaleen allekirjoitettuna laitokselle ennen tonttijohtojen liitostyön tilaamista.

Liittyjän tulee ilmoittaa vesimittarin lukema Riihimäen Veden asiakaspalveluun, kun kiinteistö on otettu käyttöön.

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelijan vaativuusluokista ja kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja lain nojalla säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa.

Rakennusvalvontaan on toimitettava seuraavat piirustukset ja asiapaperit:

asemapiirustus, mittakaava 1:200, 3 kpl
pohjapiirustus mittakaavaan 1:50 jokaisesta kerrostasosta erikseen, 2 kpl
linjakaavio kaksi- tai useampikerroksisista kiinteistöistä, 2 kpl
erikoispiirustus ulkoviemärikaivoista, tarkastusputkista, erikoiskytkennöistä yms., 2 kpl
selvityslomake kiinteistöön asennettavista laitteista, 2 kpl
liitoslausunto allekirjoitettuna
painehäviölaskelma
Piirustuksissa on esitettävä myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti kaivoineen ja viemärin korkeustietoineen.