Hyppää sisältöön

Liittyminen

Kiinteistön liittäminen verkostoihin

Tarvittavat asiakirjat

Kiinteistön omistaja tilaa tonttikartan mukana seuraavan aineiston vesihuoltolaitokseen liittymiseksi:

  • ohjeet liitteineen
  • liitoslausunto, jonka liitteenä johtokarttaote

Liitoslausunto karttaliitteineen sisältää LVI-suunnittelijan vesi- ja viemäripiirustusten laatimiseen tarvittavat lähtötiedot. Liitoslausunto toimitetaan liittyjän allekirjoittamana kvv-piirustusten ohessa rakennusvalvontaan.

Kvv-selvityslomake on vv-piirustusten liite, jonka LVI-suunnittelija täyttää ja palauttaa kvv-piirustusten ohessa rakennusvalvontaan.

Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteiden asennustyötä valvomaan ja siitä vastaamaan tulee nimetä kvv-työnjohtaja. Kvv-työnjohtajahakemus on putkiurakoitsijan toimesta täytettävä.Työnjohtajan tehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajan kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa. Hakemus on toimitettava rakennuttajan ja urakoitsijan allekirjoituksilla varustettuna ennen asennustyön alkamista rakennusvalvontaan.

Vesihuoltolaitos ja liittyjä tekevät sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen. Laitos toimittaa sopimuskaavakkeet liittyjälle kun kiinteistön kvv-suunnitelmat on toimitettu vesihuoltolaitokselle. Samassa yhteydessä peritään liittymismaksu.  Liittyjä palauttaa sopimuksesta toisen kappaleen allekirjoitettuna laitokselle ennen tonttijohtojen liitostyön tilaamista.

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelijan vaativuusluokista ja kelpoisuudesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja lain nojalla säädetyssä valtioneuvoston asetuksessa.

Rakennusvalvontaan on toimitettava seuraavat piirustukset ja asiapaperit:

asemapiirustus, mittakaava 1:200, 3 kpl
pohjapiirustus mittakaavaan 1:50 jokaisesta kerrostasosta erikseen, 2 kpl
linjakaavio kaksi- tai useampikerroksisista kiinteistöistä, 2 kpl
erikoispiirustus ulkoviemärikaivoista, tarkastusputkista, erikoiskytkennöistä yms., 2 kpl
selvityslomake kiinteistöön asennettavista laitteista, 2 kpl
liitoslausunto allekirjoitettuna
painehäviölaskelma
Piirustuksissa on esitettävä myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinti kaivoineen ja viemärin korkeustietoineen.