Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Laskutus

Vesilaskutus alkaa, kun kiinteistö on liitetty vesihuoltoverkostoon ja vesimittari asennettu. Valmiiseen kiinteistöön muuton jälkeen, tulee asiakkaan päivittää laskutustiedot sekä ilmoittaa vesimittarin lukema vuosikulutusarviota varten Riihimäen Veden asiakaspalveluun.

Vesilasku koostuu käyttömaksuista ja perusmaksuista. Vesilaskussa on omina riveinään veden ja jäteveden maksut. Lisäksi laskussa voi olla käyttöpaikan mukaan hulevesimaksu, sekaviemäröintimaksu tai sekaviemäröinti korotettu maksu. Hulevesimaksua peritään kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä laitoksen hulevesiviemäriin ja sekaviemäröintimaksua kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Korotettu sekaviemäröintimaksu otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta ja sitä peritään niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat kiinteistön hulevesiä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on rakennettu hulevesiviemäri.

Kuluttaja-asiakkaiden ja pienten yritysten laskutus tehdään kahden kuukauden jaksoissa. Suurkuluttajia laskutamme kuukauden välein. Suurkuluttajien kulutusraja on noin 3 000 m³/vuosi.

Laskutusjaksot ovat: 1.1.–28.2., 1.3.–30.4., 1.5.–30.6., 1.7.–31.8., 1.9.–31.10., 1.11.–31.12., laskutus tehdään kuun vaihteessa. Vesilaskulla on 21 päivän maksuaika.

Arviolaskutus perustuu vanhoilla asiakkailla edelliseen kulutukseen. Uusien liittyjien kohdalla kulutus arvioidaan henkilöluvun mukaan.

Tasauslaskutus perustuu asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukemaan. Tasauslaskulla laskutetaan myös arvion osuutta luennan jälkeiselle ajalle. Lisää tietoa laskun sisällöstä löydät minioppaastamme ”Näin luet vesilaskua”.

Osalle kiinteistöistä on asennettu etäluettava mittari ja näillä kiinteistöillä laskutus perustuu todelliseen kulutukseen. Haemme etämittarista lukeman jokaisen laskutuksen yhteydessä vesilaitoksen laskutusjärjestelmään.

Huomioimme mahdolliset hyvitykset seuraavassa vesilaskussa. Pienemmät kuin 170,00 € hyvitykset ja 10,00 € veloitukset siirtyvät seuraavaan vesilaskuun. Poikkeuksena omistajan vaihdon yhteydessä laskutettava loppulasku, jolloin pienin hyvitys tai veloitus on 2,00 €. Suuremmat hyvitykset maksetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Riihimäen Vesi ei tee erillistä käyttösopimusta vuokralaisille. Laskun lähetämme aina kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajan ja vuokralaisen tulee keskenään sopia vesimaksujen hoitamisesta.

Kiinteistön omistajan tulee ilmoittaa seuraavista kiinteistössä tapahtuvista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista:

  • nimen muutos
  • laskutusosoitteen muutos
  • asukasmäärän muutos

Laskujen vastaanotto

Henkilöasiakkaat voivat saada vesilaskut paperilaskun lisäksi e-laskuna ja yritysasiakkaat verkkolaskuna. E-laskupalvelun voi ottaa käyttöön omassa verkkopankissa ja käyttää tilauksessa uusimman vesilaskun viitenumeroa. Valitse laskuttajaluettelosta Riihimäen kaupunki ja laskunaihe Riihimäen kaupunki Vesi. Lisäksi laskut voi tilata OmaPostiin tai Kivraan. Toivomme suoritukset laskussa näkyvälle Etelä-Hämeen Osuuspankin tilille.

Maksukehotukset ja perintä

Mikäli eräpäivän siirto tai maksusuunnitelma on tarpeen, tulee siitä olla yhteydessä asiakaspalveluumme ennen laskun eräpäivää.
Vesilaskun eräpäivän jälkeen maksukehotukset ja perinnän hoitaa Revire Perintä Oy.
Revire Perintä Oy:n lähettämän muistutuksen jälkeen lasku ja kulut tulee maksaa perintätoimiston tilille ja lisämaksuajasta on sovittava perintätoimiston kanssa. Lisätietoja ja yhteystiedot osoitteessa https://revire.fi/asiakaspalvelu/

Vedenjakelun keskeytys

Riihimäen Vesi voi keskeyttää veden toimittamisen sekä viemäriveden vastaanottamisen maksamattoman laskun vuoksi.
Revire Perintä Oy ilmoittaa kirjeitse vedenkatkaisupäivän. Vedenjakelun keskeytykseltä välttyy maksamalla laskun pääoman ja perintätoimiston kaikki kulut kirjeen ohjeiden mukaisesti perintätoimiston tilille ennen katkaisupäivää.
Mikäli vedenjakelu joudutaan keskeyttämään, Riihimäen Vesi perii taloventtiilin sulkemis- ja avaamiskulut seuraavalla vesilaskulla.