Hyppää sisältöön

Veden laatu

Riihimäellä on käytössä kaksi omaa vedenkäsittelylaitosta, Herajoki ja Haapahuhta. Lopen kanssa Riihimäen Vedellä on yhteinen vedenkäsittelylaitos Kormussa. Lisäksi vettä johdetaan Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven yhteiseltä Hikiän vedenottamolta. Hikiän vedenottamon vesi käsitellään Hyvinkään Veden Hikiässä sijaitsevalla käsittelylaitoksella. Talousveden laatua valvoo Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän valvontaosasto.

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riihimäen Vesi on tehnyt riskienhallintasuunnitelman verkkopohjaisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa on tarkasteltu veden hankinta, käsittelylaitokset ja vedenjakeluverkosto.

Seuraavassa taulukossa on esitetty verkostoveden laatu keskiarvona kaupungin eri osissa vuonna 2020.

Veden laatu

[1] Avin poikkeuslupa
26.1.2021 Herajoen koululta otetun viranomaisnäytteen torjunta-ainepitoisuus ( BAM) oli 0,11 µg/l
26.1.2021 Herajoen laitokselta lähtevän veden torjunta-ainepitoisuus ( BAM) oli 0,08 µg/l.
16.2.2021 Herajoen laitokselta lähtevän veden torjunta-ainepitoisuus ( BAM) oli 0,03 µg/l.

Veden laatu

Alue ja näytteenottopaikkapHmmol/l°dHMäärittelyKloridi mg/lFluoridi mg/lSähkönjohtavuus µS/cmRauta mg/lMangaani mg/lTorjunta-aine, BAM µg/l
Kaupungin eteläinen osa (Citymarket, Hirsimäen pk, Rivakka)7,90,724,0pehmeä2020,017< 0.003
(Herajoen koulu, Pilke pk, Sini-Emilia pk)7,71,106,2keskikova210,12890,027< 0,0030,13
Kaupungin pohjoinen osa ja keskusta-alue vesitornin eteläpuolella (Kontiontien pk, Cafe torni, Pääterveysasema, KHKS, Haapahuhdan koulu)7,90,623,5pehmeä7,9180< 0,015< 0,010
Kaupungin itäinen osa (JPJ Liikuntakeskus, Patastenmäen koulu, Peltosaaren koulu, Jukolan pk)7,90,533,5pehmeä139< 0,015< 0,010
Kaupungin läntinen osa (Lasitehtaan koulu, HAMK, Lasimuseo, Ullan Pakari)7,90,703,9pehmeä100,1200< 0,015< 0,010
vaatimus / *suositus (STM asetus nro 683/2017)* 6.5 - 9.5* < 250< 1.5* < 2500* < 0,200* < 0, 050< 0.15 [1]