Hyppää sisältöön

Veden hankinta ja laatu

Vettä pumpataan kolmelta pohjavedenottamolta käsittelylaitoksiin ja edelleen verkostoon. Vettä johdetaan myös Hyvinkään Veden vesilaitokselta Riihimäen verkostoon.

Veden laatua seurataan säännöllisesti hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Laitoksilla tapahtuvan omavalvonnan näytteenoton hoitaa oma henkilökunta ja verkoston viranomaisnäytteenoton hoitaa alueen terveydensuojeluviranomainen.

Riihimäen Vesi on tehnyt riskienhallintasuunnitelman verkkopohjaisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa on tarkasteltu veden hankinta, käsittelylaitokset ja vedenjakeluverkosto.

Veden laatu täytti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 asettamat vaatimukset ja tavoitteet. Joulukuussa 2021 otetun aktiivihiilisuodattimien käytön jälkeen vedenlaatu on täyttänyt myös torjunta-ainepitoisuusraja-arvot, joiden ylityksiä oli aiempina vuosina.

Seuraavassa taulukossa on esitetty verkostoveden laatu keskiarvona kaupungin eri osissa vuonna 2023.

Veden laatu

Alue ja näytteenottopaikkaKaupungin eteläinen osa
Kaupungin pohjoinen osa ja keskusta-alue vesitornin eteläpuolella
Kaupungin itäinen osa
Kaupungin läntinen osa
vaatimus / *suositus (STM asetus nro 683/2017)
pH7,87,57,87,8*6,5 - 9,5
Kokonais-kovuus mmol/l

1,00,640,660,82
Kokonais-kovuus °dH

5,83,63,74,6
Määrittelykeskikovapehmeäpehmeäpehmeä
Kloridi mg/l208,112* <250
Fluoridi mg/l< 0,1< 0,1< 0,1<1,5
Sähkön-johtavuus µS/cm
327180167224*< 2500
Rauta µg/l7,88,72225* <200
Mangaani µg/l3,13,34,35,6* <50
Torjunta-aine, BAM µg/l< 0,5<0,5