Hyppää sisältöön

Veden laatu

Riihimäellä on käytössä kaksi omaa vedenkäsittelylaitosta, Herajoki ja Haapahuhta. Lopen kanssa Riihimäen Vedellä on yhteinen vedenkäsittelylaitos Kormussa. Lisäksi vettä johdetaan Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven yhteiseltä Hikiän vedenottamolta. Hikiän vedenottamon vesi käsitellään Hyvinkään Veden Hikiässä sijaitsevalla käsittelylaitoksella. Talousveden laatua valvoo Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän valvontaosasto.

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riihimäen Vesi on tehnyt riskienhallintasuunnitelman verkkopohjaisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa on tarkasteltu veden hankinta, käsittelylaitokset ja vedenjakeluverkosto.

Seuraavassa taulukossa on esitetty verkostoveden laatu keskiarvona kaupungin eri osissa vuonna 2021.

Veden laatu

Veden laatu

Alue ja näytteenottopaikkaKaupungin eteläinen osa
Herajoen alue
Kaupungin pohjoinen osa ja keskusta-alue vesitornin eteläpuolella
Kaupungin itäinen osa
Kaupungin läntinen osa
vaatimus / *suositus (STM asetus nro 683/2017)
pH7,87,97,78,07,9*6,5 - 9,5
Kokonais-kovuus mmol/l

0,991,390,610,590,73
Kokonais-kovuus °dH

5,57,83,43,34,1
Määrittelypehmeäkeskikovapehmeäpehmeäpehmeä
Kloridi mg/l13* <250
Fluoridi mg/l0,07<1,5
Sähkön-johtavuus µS/cm
274400177202155*< 2500
Rauta µg/l1336111216* <200
Mangaani µg/l< 10< 10< 10< 10< 10* <0,15
Torjunta-aine, BAM µg/l0,131)< 0,15
Torjunta-aine, BAM µg/l< 0,5< 0,5

1) Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 20.4.2020 Riihimäen Vedelle Herajoen vedenottamon talousveden käytölle väliaikaisen poikkeusluvan torjunta-ainepitoisuuden ( 2,6-diklooribentsoamidi eli BAM)  laatuvaatimuksen täyttämisestä. Poikkeusluvan mukainen raja-arvo on 0,15 µg/l.

26.1.2021 verkostonäyte 0,11 µg/l

26.1.2021 lähtevä 0,08 µg/l

16.2.2021 lähtevä 0,03 µg/l

16.3.2021 lähtevä 0,09 µg/l

20.4.2021 verkostonäyte 0,11 µg/l

22.6.2021 lähtevä 0,13 µg/l

27.7.2021 lähtevä 0,12 µg/l

28.9.2021 lähtevä 0,13 µg/l

30.11.2021 verkostonäyte 0,1 µg/l

22.12.2021 lähtevä 0,02 µg/l