Veden laatu

riihimaki-vesihanaRiihimäellä on käytössä kaksi omaa vedenkäsittelylaitosta, Herajoki ja Haapahuhta. Lopen kanssa Riihimäen Vedellä on yhteinen vedenkäsittelylaitos Kormussa. Lisäksi vettä johdetaan Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven yhteiseltä Hikiän vedenottamolta. Hikiän vedenottamon vesi käsitellään Hyvinkään Veden Hikiässä sijaitsevalla käsittelylaitoksella. Talousveden laatua valvoo Riihimäen seudun
terveyskeskuksen kuntayhtymän valvontaosasto. Talousveden laatu täyttää Euroopan Unionin direktiiviin perustuvan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (nro 1352/2015) määräykset.

Seuraavassa taulukossa on esitetty verkostoveden laatu keskiarvona kaupungin eri osissa vuonna 2017.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 25 Ei 12 Kyllä 25 Ei 12