Veden laatu

riihimaki-vesihanaRiihimäellä on käytössä kaksi omaa vedenkäsittelylaitosta, Herajoki ja Haapahuhta. Lopen kanssa Riihimäen Vedellä on yhteinen vedenkäsittelylaitos Kormussa. Lisäksi vettä johdetaan Riihimäen, Hyvinkään ja Hausjärven yhteiseltä Hikiän vedenottamolta. Hikiän vedenottamon vesi käsitellään Hyvinkään Veden Hikiässä sijaitsevalla käsittelylaitoksella. Talousveden laatua valvoo Riihimäen seudun
terveyskeskuksen kuntayhtymän valvontaosasto.

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riihimäen Vesi on tehnyt riskienhallintasuunnitelman verkkopohjaisella WSP-työkalulla (Water Safety Plan). Suunnitelmassa on tarkasteltu veden hankinta, käsittelylaitokset ja vedenjakeluverkosto.

Seuraavassa taulukossa on esitetty verkostoveden laatu keskiarvona kaupungin eri osissa vuonna 2019.

11.2.2020 Herajoen koululta otetun viranomaisnäytteen torjunta-ainetulos oli 0,09 μg/l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 25 Ei 14 Kyllä 25 Ei 14