Hyppää sisältöön

Hulevedet

Hulevedet ovat rakennetuilta alueilta pois johdettavia sade- ja sulamisvesiä. Hulevesien ja kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, koska ne eivät tarvitse erityistä puhdistusta. Siitä syystä ne kuormittavat jätevesiverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa.

Alueilla, joille on rakennettu hulevesiviemäri, ei hulevesiä saa johtaa jätevesiviemäriin. Salaoja- ja sadevedet tulee erotella pois jätevesiviemäristä joko hulevesiviemäriin tai hoitaa jollain muulla hyväksyttävällä tavalla, kuten johtamalla avo-ojaan tai imeyttämällä omalla tontilla.