Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Toiminta

Riihimäen vesihuoltoliikelaitos on suoraan kaupunginhallituksen alaisena toimiva liikelaitos. Riihimäen Vesi vastaa talousveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisesta ja kunnossapidosta, jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä sadevesien ja perustusten kuivatusvesien johtamisesta. Riihimäen Vesi tekee sopimuksen kiinteistön liittymisestä yleiseen vesi- ja viemärijohtoon sekä valvoo verkostoihinsa liittyneiden kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen asennus- ja korjaustöitä.

Toiminta-alue

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 4.3.2013. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueet ovat yhteneväiset.