Tunnusluvut

Herajoen vesilaitokselta pumpattiin vuonna 2017 vettä verkostoon 755 630 m³, Haapahuhdan vesilaitokselta 1 190 273 m³ ja Kormun vesilaitokselta 448 892 m³. Hikiän vesilaitokselta pumpattiin Riihimäelle 144 745 m³. Kokonaispumppaus verkostoon oli 2 539 540 m³.

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen sekä pääosa Lopen ja Hausjärven jätevesistä. Vuonna 2017 jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä
5 002 410 m³, josta Lopen jätevesien osuus oli 7,9 % (397 569 m³) ja Hausjärven jätevesien osuus 9,0 % (452 302 m³).

Riihimäen Veden toiminta-alueella on vesijohtoverkostoa 239 144 m, jätevesiverkostoa
191 533 m ja hulevesiverkostoa 124 874 m.

Vuotovesimäärät  2017

Laskuttamaton vesimäärä 12,5%

Laskuttamaton vesimäärä on se vesi, joka pumpataan verkostoon käsittelylaitoksilta, mutta joka ei päädy asiakkaille. Vettä kuluu putkirikkojen lisäksi veden hyvän laadun takaamiseksi tehtävään verkoston vuosittaiseen huuhteluun sekä uusien ja korjattujen verkosto-osien puhdistamiseen.

Vuotovesimäärän hyvänä tasona pidetään 10 %. Riihimäellä vuotoveden määrä on kohtuullisella tasolla. Taso on saavutettu yli kymmenen vuotta kestäneellä ja edelleen jatkuvalla verkostojen suunnitelmallisella saneerauksella. Myös putkirikkojen etsintään ja korjaukseen on panostettu viime vuosina.

Laskuttamaton jätevesimäärä 48 %

Laskuttamaton jätevesimäärä on se vesimäärä, mikä jätevedenpuhdistamolla käsitellään yli asiakkailta laskutetun jätevesimäärän. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan hulevesiä sekaviemäröidyiltä alueilta. Lisäksi huonokuntoisiin, vuotaviin viemäreihin pääsee hulevesiä. Laskuttamaton jätevesimäärä ei ole juurikaan laskenut, vaikka hulevesiviemäreitä on saneeratuille alueille rakennettu.

Toiminta-alue

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 4.3.2013. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueet ovat yhteneväiset.

Kartta toiminta-alueesta

Julkaisut

Vuosikertomus 2017

Tilinpäätös 2017

Välttämätön vesi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0