Tunnusluvut

Verkostoon vettä pumpattiin laitoksilta yhteensä 2,66 milj.m3. Vesimäärä vuorokautta kohden oli keskimäärin 7 287 m3.

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen sekä pääosa Lopen ja Hausjärven jätevesistä. Vuonna 2018 jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä
4,15 m³. Tästä Lopen jätevesien osuus oli 7,9 % ja Hausjärven jätevesien osuus 8,7 %.

Riihimäen Veden toiminta-alueella on vesijohtoverkostoa 230 km, jätevesiverkostoa
213 km ja hulevesiverkostoa 144 km.

Vuotovesimäärät  2018

Laskuttamattoman veden osuus oli 12,6 %. Laskuttamaton vesimäärä oli se vesi, joka pumpataan verkostoon käsittelylaitoksilta, mutta joka ei päädy asiakkaille. Vettä kuluu putkirikkojen lisäksi veden hyvän laadun takaamiseksi tehtävään verkoston vuosittaiseen huuhteluun sekä uusien ja korjattujen verkosto-osien puhdistamiseen.

Laskuttamattoman jäteveden osuus oli 41 %. Laskuttamaton jätevesimäärä on se vesimäärä, mikä jätevedenpuhdistamolla käsitellään yli asiakkailta laskutetun jätevesimäärän. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan myös hulevesiä sekaviemäröidyiltä alueilta.

Toiminta-alue

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 4.3.2013. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueet ovat yhteneväiset.

Kartta toiminta-alueesta

Julkaisut

Tilinpäätös 2018

Vuosikertomus 2018

Välttämätön vesi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0