Tunnuslukuja

Vuonna 2019 laitoksilta pumpattiin vettä verkostoon yhteensä 2,57 milj.m3. Vesimäärä vuorokautta kohden oli keskimäärin 7 034 m3.

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen sekä pääosa Lopen ja Hausjärven jätevesistä. Vuonna 2019 jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä 4,44 milj.m³, josta Hausjärven ja Lopen jätevesien osuus oli 18 %.

Vuotovesimäärät

Laskuttamattoman veden osuus oli 9,9 %. Laskuttamaton vesimäärä on vesi, joka pumpataan verkostoon käsittelylaitoksilta, mutta joka ei päädy asiakkaille. Vettä kuluu putkirikkojen lisäksi veden hyvän laadun takaamiseksi tehtävään verkoston vuosittaiseen huuhteluun sekä uusien ja korjattujen verkosto-osien puhdistamiseen.

Laskuttamattoman jäteveden osuus oli 39 %. Laskuttamaton jätevesimäärä on se vesimäärä, mikä jätevedenpuhdistamolla käsitellään yli asiakkailta laskutetun jätevesimäärän. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan myös hulevesiä sekaviemäröidyiltä alueilta.

Toiminta-alue

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 4.3.2013. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueet ovat yhteneväiset.

Kartta toiminta-alueesta

Julkaisut

Tilinpäätös 2019

Vuosikertomus 2019

Välttämätön vesi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1