Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

 • Kun veden vuotomäärä muutetaan vuositasolle, se yllättää monet vesilaskun maksajat. Alle on laskettu muutaman vuototapauksen vesimäärät oletettuna, että verkostopaine on 500 kPa.

  • Tiheä tippavuoto (vuotokohdan koko ompelulangan paksuinen)
   Vuotava vesimäärä 30 m³ vuodessa (vesi- ja jätevesimaksu yhteensä 119,70 euroa).
  • Ohut vesivirta (vuotokohdan koko parsineulan paksuinen)
   Vuotava vesimäärä 300 m³ vuodessa (1197 euroa).
  • WC:n jatkuva vuoto (vuotokohdan koko tulitikun paksuinen)
   Vuotava vesimäärä 3 000 m³ vuodessa (11 970 euroa).
 • Vesimittarit ovat koneistotyypeiltään joko märkä- tai kuivalaskijoita, yleisimmät kuluttajamittarit ovat märkälaskijoita. Niissä laskurikoneisto on sijoitettu veden täyttämään koteloon veden ollessa suoraan paineen kestävän lasin alla. Lasin alla näkyy usein ilmakupla, eikä siitä ole syytä huolestua.

  Kuivalaskijoissa on laskijakoneiston alla paineenkestävä metallinen välikansi, jonka läpi siipipyörän kierrokset siirretään laskijakoneistolle magneettisesti. Tässä mittarityypissä ei vettä voi päästä laskijakoneistoon.

  Märkälaskijamittari, jonka lasin alla näkyy ilmakupla
  Märkälaskijamittari, jonka lasin alla näkyy ilmakupla
 • Riihimäen Vesi tekee kunkin kiinteistön kanssa yhden liittymissopimuksen. Jokaista liittymää kohden tulee yksi vesimittari, jonka perusteella laskutamme, myös kerrostaloissa.

 • Katualueella sijaitsevien ritiläkaivojen kunnossapito kuuluu Riihimäen kaupungin Tekniikan ja ympäristön toimialan Katu- ja puistoyksikölle.

 • Herajoen, Räätykänmäen ja Korttionmäen alueilla veden kovuus oli vuonna 2023 noin 1,0 mmol/l eli noin 5,8 dH, jolloin vesi on keskikovaa. Muilla alueilla veden kovuus vaihteli välillä 0,64 – 0,82 mmol/l eli 3,6 – 4,6 dH. Näillä alueilla vesi on pehmeää.

  Veden laatu

 • Luonnontilaisten pohjavesien pH-arvo on Suomessa lievästi hapan, alueella 6 – 7. Sen seurauksena vedenjakelulaitteissa käytetyt materiaalit, kuten valurauta, sinkitty teräs ja kupari saattavat ajan kuluessa syöpyä, ellei veden pH-astetta nosteta.

  Ohjearvoisesti veden pH:n tulee olla välillä 6,5-9,5. Riihimäellä veden pH-arvo vaihteli vuonna 2023 välillä 7,5-7,8.

 • Kun vesijohtoja huuhdellaan, putkiston seinämiin kertyneet saostumat saattavat irrota. Tämän vuoksi huuhtelupäivänä voi vedessä esiintyä sameutta, joka häviää vettä juoksuttamalla.

  Joskus veden mukana putkistosta tulee myös ilmaa, joka näkyy esimerkiksi lasiin lasketussa vedessä sameutena. Ilma poistuu vedestä, kun sen antaa seistä hetken.

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten 461/2000 ja 401/2001 mukaiset talousvesitutkimukset tulee tehdä Eviran terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksymässä laboratoriossa.

  Linkki Eviran sivuille

  Kaivovesinäyttettä varten näytepulloja, näytteenotto-ohjeen ja tutkimuslähetteen saa Riihimäen seudun terveyskeskuksesta tiistaisin klo 9-12. Näytteen voi myös toimittaa kuljetettavaksi Riihimäen seudun terveyskeskukseen.

  Ohjeita kaivovesinäytteiden lähetyspalvelusta saa Terveysvalvonnasta p. 019 758 5775.

 • Yleiseen viemäriin ei saa johtaa:

  Yleiseen viemäriin ei saa johtaa:

  1. Ongelmajätteitä, kuten bensiiniä, liuottimia, öljyjä tai muita myrkyllisiä nesteitä eikä esimerkiksi maaleja tai lääkkeitä. Lääkkeet voi toimittaa jatkokäsiteltäviksi apteekkeihin, maalit ja muut ongelmajätteet ongelmajäteasemalle.
  2. Sakkautuvia jätteitä, kuten kahvinporoja, hiekkaa tai kukkamultaa. Sakkautuvat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana tai kompostoidaan.
  3. Viemärin tukkivia jätteitä, kuten paperipyyhkeitä, sanomalehtiä, vaatteita tai vaippoja. Vaatteet ja sanomalehdet kannattaa kierrättää, muut tukkivat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana.
  4. Eloperäisiä jätteitä, kuten ruuantähteitä ja rasvaa. Eloperäiset jätteet hävitetään biojätteiden mukana tai kompostoidaan.
  5. Kelluvia jätteitä, kuten pumpulipuikkoja, kondomeja tai tupakantumppeja. Kelluvat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana.

  Lisäksi hulevesiviemäreihin saa johtaa vain niihin kuuluvat sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet. Hulevesiviemäreihin ei saa johtaa hiekkaa.

 • Tonttiviemäreillä tarkoitetaan kiinteistön pääviemäreitä, joilla tontilla olevien rakennusten jätevedet sekä sade- ja perustusten kuivatusvedet johdetaan yleiseen viemäriin. Tarkastuskaivoilla on tärkeä merkitys kiinteistöjen viemäröinnissä. Liittyjien onkin syytä selvittää kiinteistönsä jäte- sekä hulevesiviemärin tarkastuskaivojen sijainnit ja niiden kunto. Kaivoista ja tarkastusputkista voidaan tutkia viemärin toimintaa sekä avata mahdollisia tukoksia. Jos tarkastuskaivossa ei ole padotusta, on tukos rakennuksen ja kaivon välillä. Tarkastuskaivon padottaessa on tukos tonttiviemärissä. Tukoskohta löytyy usein myös tarkastuskaivosta, josta se on helppo avata vesihuuhtelulla ja hämmennyksellä.