Hyppää sisältöön

Hinnastot

Riihimäen Vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka toimintaa ei kustanneta verovaroista. Sen on katettava niin vesihuoltoverkoston käyttö- ja kunnossapitomenot kuin uudet investoinnit oman toimintansa tuotoilla. Nämä menot sisältävät raakaveden hankinnan, veden käsittelyn ja jakelun, jäteveden viemäröinnin ja puhdistamisen, lietteen käsittelyn sekä asiakaspalvelun ja hallinnon. Lisäksi vesihuoltoliikelaitos maksaa kaupungille korvausta siitä peruspääomasta, joka liikelaitosta perustettaessa siirrettiin kaupungilta liikelaitoksen omaisuudeksi.

Riihimäen Vedellä on käytössään erilaisia maksuja toiminnan rahoittamiseksi. Näitä ovat perusmaksut, käyttömaksut, tonttijohtomaksut, liittymismaksut ja erilaiset palvelumaksut.

Asiakas maksaa vuotuista perusmaksua sekä vedestä että jätevedestä. Perusmaksu määräytyy asiakkaan kiinteistössä olevan vesimittarin koon mukaan. Kiinteällä perusmaksulla katetaan veden käytön edellytysten kustannuksia.

Käyttömaksut eli vesimaksu ja jätevesimaksu perustuvat käytetyn veden määrään. Sen suuruuteen asiakas voi vaikuttaa vedenkulutustottumuksillaan.

Tonttijohtomaksuilla katetaan tonttijohdon rakentamiskustannukset runkolinjasta tontin rajalle.

Kiinteistön liittämisestä vesijohto- ja viemäriverkostoon maksetaan kertaluontoinen liittymismaksu, jolla katetaan osittain verkosto- ja laitosinvestointeja. Liittymismaksun määräytymisperusteena on liittyvään kiinteistöön kuuluvien rakennusten kerrosala.