Hyppää sisältöön

Liittymismaksu (arvonlisäverovapaa)

Liittymismaksu koskee uusia liittyjiä. Liittymismaksu on kertaluonteinen kiinteistökohtainen maksu, jolla katetaan osittain verkosto- ja laitosinvestointeja. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön päätarkoituksen, rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella.

Liittymismaksun laskemiseen käytetty kaava (muut kuin omakoti- ja paritalot)

Liittymismaksun yksikköhinta on 3,70 €/m².

Liittymismaksu on 1,25-kertainen, jos omakotitalon tai paritalon tontin pinta-ala on yli 1500 m² (väljä tontti). Hankkeen laajuuden 25 000 kerrosneliömetriä ylittävälle osalle myönnetään 40 % alennusta liittymismaksusta. Hankkeen laajuuden 50 000 kerrosneliömetriä ylittävälle osalle myönnetään 70 % alennusta liittymismaksusta.

Omakoti- ja paritalojen liittymismaksu 1.1.2022

kerrosala enintään 150 m² 2 770 €
kerrosala 151-250 m²3 700 €
kerrosala 251-450 m²5 540 €

Aluekerroin

  • 1.1.2020 alkaen Huhtimonmäki aluekerroin 2

Aluekerroin asetetaan niin, että rakennettavalta alueelta kerättävillä liittymismaksuilla saadaan katettua vähintään noin 2/3 alueen vesihuoltoverkostojen rakentamiskustannuksista. Normaalisti aluekerroin on 1.

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, jos kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat esimerkiksi lisärakentamisen tai laajentamisen yhteydessä, vaikka lisärakennukseen tai laajennukseen ei tulisikaan vesi- ja viemärilaitteita. Lisäliittymismaksu määräytyy kuten varsinainen liittymismaksukin eli rakennuksen kerrosalan mukaan. Lisäliittymismaksua peritään kuitenkin vain siinä tapauksessa, että liittymismaksun perustana oleva kerrosala kasvaa vähintään 10 %. Omakotitalojen ja paritalojen lisäliittymismaksua peritään vain, jos kiinteä liittymismaksu samalla nousee korkeampaan maksuluokkaan kuin aiemmin. Näissä tapauksissa lisäliittymismaksu on maksuluokkien erotus. Lisäliittymismaksu koskee myös ennen liittymismaksun voimaantuloa liittyneitä.

Esimerkki lisäliittymismaksun määräytymisestä

Nykyisen rakennuksen kerrosala on 135 m² ja rakennetaan 35 m² laajennus, jolloin uusi kerrosala on 170 m². Nykyisen rakennuksen kerrosalan mukainen liittymismaksu olisi 2520 euroa ja uuden mukainen 3360 euroa, joten lisäliittymismaksua peritään 840 euroa.