Hyppää sisältöön

Liittymismaksu

Liittymismaksu koskee uusia liittyjiä. Liittymismaksu on kertaluonteinen kiinteistökohtainen maksu, jolla katetaan osittain verkosto- ja laitosinvestointeja. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön päätarkoituksen, rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella. Koska liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen, se on vapaa arvonlisäverosta.

Liittymismaksun laskemiseen käytetty kaava (muut kuin omakoti- ja paritalot)

Liittymismaksun yksikköhinta on 4,70 €/m².

Liittymismaksu on 1,25-kertainen, jos omakotitalon tai paritalon tontin pinta-ala on yli 1500 m² (väljä tontti). Hankkeen laajuuden 25 000 kerrosneliömetriä ylittävälle osalle myönnetään 40 % alennusta liittymismaksusta. Hankkeen laajuuden 50 000 kerrosneliömetriä ylittävälle osalle myönnetään 70 % alennusta liittymismaksusta.

Omakoti- ja paritalojen liittymismaksu

kerrosala enintään 150 m² 3518 €
kerrosala 151-250 m²4699 €
kerrosala 251-450 m²7036 €

Aluekerroin

  • Huhtimonmäki aluekerroin 2
  • Savottatie aluekerroin 2

Aluekerroin asetetaan niin, että rakennettavalta alueelta kerättävillä liittymismaksuilla saadaan katettua vähintään noin 2/3 alueen vesihuoltoverkostojen rakentamiskustannuksista. Normaalisti aluekerroin on 1.

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, jos kiinteistön liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet muuttuvat esimerkiksi lisärakentamisen tai laajentamisen yhteydessä, vaikka lisärakennukseen tai laajennukseen ei tulisikaan vesi- ja viemärilaitteita. Lisäliittymismaksu määräytyy kuten varsinainen liittymismaksukin eli rakennuksen kerrosalan mukaan. Lisäliittymismaksua peritään kuitenkin vain siinä tapauksessa, että liittymismaksun perustana oleva kerrosala kasvaa vähintään 10 %. Omakotitalojen ja paritalojen lisäliittymismaksua peritään vain, jos kiinteä liittymismaksu samalla nousee korkeampaan maksuluokkaan kuin aiemmin. Näissä tapauksissa lisäliittymismaksu on maksuluokkien erotus. Lisäliittymismaksu koskee myös ennen liittymismaksun voimaantuloa liittyneitä.