Tonttijohtomaksut

Vesijohto ja jätevesiviemäri

Vesihuollon tonttijohtoja (vesijohto ja  jätevesi) ovat runkojohtojen ja kiinteistöjen väliset johto-osuudet. Tonttijohtojen materiaalin, koon ja sijoituksen päättää vesilaitos. Kullakin kiinteistöllä tulee olla erilliset tonttijohtonsa, ellei muusta järjestelystä ole laitoksen kanssa sovittu. Tonttijohtomaksun mukaisella taksalla kullekin kiinteistölle rakennetaan vain yhdet liittymät.

Tonttijohtojen liittymiskohta sijaitsee runkojohdon ja tonttijohdon liittymiskohdassa. Tonttijohtomaksulla katetaan niitä kustannuksia, jotka syntyvät runkojohtojen ja tontin rajan välisistä tonttijohdoista sekä niiden asennustöistä.

Tonttijohtomaksuluokat

Maksuluokka I Omakoti- ja paritalot
Maksuluokka II Asuinrakennukset, joiden huoneistolukumäärä ≤20. Teollisuus-, palvelu- ja toimistorakennukset, joiden tonttivesijohdon koko ≤d 63 mm tai tonttiviemärin koko ≤160 mm.
Maksuluokka III Asuinrakennukset, joiden huoneistolukumäärä >20. Teollisuus-, palvelu- ja toimistorakennukset, joiden tonttivesijohdon koko >d 63 mm tai tonttiviemärin koko >160 mm.
Maksuluokka IV 1) Rakennukset, joiden tonttivesijohdon koko ≥d 110 mm tai tonttiviemärin koko ≥d 315 mm.
2) Lisätonttijohdot

Tonttijohtomaksut

Maksuluokka Maksu ilm. alv
euroa
Sis.alv 24 %
euroa
Tonttijohtojen rakentaminen yleisellä alueella sisältää:

kaivuluvan
maatyöt
liitostyöt runkojohtoihin
putkityöt yleisellä alueella
(katualueella), sisältää venttiilin
rakennettujen johtojen kartoitukset

 

I 1 000,00 1 240,40
II 2 600,00 3 224,00
III 3 700,00 4 588,00
IV 1) Toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään maksuluokan III mukainen maksu
2) Toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään huoneistolukumäärän tai putkikokojen mukaan määräytyvä luokkien I – III mukainen maksu

Jos rakennetaan vain yksi johto, myönnetään hinnasta alennusta 10%.

Hulevesiviemäri

Huleveden tonttijohto on runkojohdon ja kiinteistön välinen johto-osuus. Tonttijohdon materiaalin, koon ja sijoituksen päättää vesilaitos. Kullakin kiinteistöllä tulee olla erillinen tonttijohtonsa, ellei muusta järjestelystä ole laitoksen kanssa sovittu. Tonttijohtomaksun mukaisella taksalla kullekin kiinteistölle rakennetaan vain yksi liittymä.

Tonttijohdon liittymiskohta sijaitsee runkojohdon ja tonttijohdon liittymiskohdassa. Tonttijohtomaksulla katetaan niitä kustannuksia, jotka syntyvät runkojohdon ja tontin rajan välisestä tonttijohdosta sekä sen asennustyöstä.

Huleveden tonttijohtomaksuluokat

Maksuluokka I Omakoti- ja paritalot
Maksuluokka II Muut asuinrakennukset sekä teollisuus-, palvelu- ja toimistorakennukset, joiden tonttihulevesiviemärin koko ≤ DN200 mm.
Maksuluokka III Muut asuinrakennukset sekä teollisuus-, palvelu- ja toimistorakennukset, joiden tonttihulevesiviemärin koko > DN200 mm.
Maksuluokka IV 1) Rakennukset, joiden tonttihulevesiviemärin koko ≥ DN 315 mm.
2) Lisätonttijohdot

Huleveden tonttijohtomaksu

Maksuluokka

Maksu ilm. alv
euroa

Sis. alv 24%
euroa
Tonttijohtojen rakentaminen yleisellä alueella sisältää:

kaivuluvan
maatyöt
liitostyöt runkojohtoihin
putkityöt yleisellä alueella
(katualueella), sisältää venttiilin
rakennettujen johtojen kartoitukset
I 660,00* 818,40
II 1 760,00* 2 182,40
III 2 310,00* 2 864,40
IV 1) Toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään maksuluokan III mukainen maksu
2) Toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään huoneistolukumäärän tai putkikokojen mukaan määräytyvä luokkien I – III mukainen maksu

*Vesihuollon saneerausalueilla saneerausta seuraavan vuoden loppuun mennessä tehdyistä tonttijohtoliitoksista myönnetään hinnasta alennusta 60%.

Tonttijohtojen rakentamista koskevat ehdot

Jäätyneen maan rikkominen tai sulatus sekä muut erikoistyöt laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kiinteistön alueella kaivutyöt, tonttiviemäreiden ja -vesijohtojen asennuttaminen hyväksytyllä urakoitsijalla sekä materiaalikustannukset kuuluvat liittyjälle.

Riihimäen Vesi hankkii ja asentaa tilauksesta tonttivesijohdot, jotka ovat kooltaan d 40 mm – d 63 mm. Materiaalit, tarvikkeet ja asennustyö laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Laskutuksen yhteydessä materiaalien ja tarvikkeiden hintaan lisätään yleiskustannuslisä 9 %.

Vesilaitos asentaa vesimittarin liitososat vesimittarin asentamisen yhteydessä. Liittäminen kiinteistön putkistoon kuuluu kiinteistön omistajalle. Hinta (tarvikkeet, työ ja matkakulut) uudisrakennuskohteissa on 185,00 € alv 0%, 229,40 € alv 24 %.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0