Hyppää sisältöön

Kiinteistön laitteiden muutostyöt

Vesihuoltoliikelaitoksen vahvistettujen yleisten toimiehtojen mukaan liittyjän tulee kvv-laitteistoja muuttaessaan tai täydentäessään toimittaa niitä koskevat suunnitelmat vesihuoltoliikelaitokselle.

Kiinteistön kvv-laitteiden tulee täyttää lakien – ja asetusten mukaisuus sekä vaadittavat hyväksynnät. Lisäksi kvv-laitteiden käyttö- ja kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön vastuulle.

Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen talousvesiasetuksen (STM442/2014) mukaista talousvettä.

Mikäli liittyjän kiinteistöön asennetaan kvv-laitteita tai sen osia, jotka vaativat talousvesiasetuksen mukaisista vaatimuksista poikkeavaa talousveden laatua, vastaa kiinteistö myös niiden vaatimasta kunnossapidosta kustannuksineen.