Kiinteistön laitteiden muutostyöt

Kiinteistön kvv-laitteiden tulee täyttää lakien – ja asetusten mukaisuus
sekä vaadittavat hyväksynnät. Lisäksi kvv-laitteiden käyttö- ja
kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön vastuulle.

Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen talousvesiasetuksen (STM442/2014)
mukaista talousvettä.

Mikäli liittyjän kiinteistöön asennetaan kvv-laitteita tai sen osia, jotka vaativat talousvesiasetuksen
mukaisista vaatimuksista poikkeavaa talousveden laatua, vastaa kiinteistö
myös niiden vaatimasta kunnossapidosta kustannuksineen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0