Riihimäen Vesi saneeraa putkiaan alueittain. Vesihuoltosaneerauksien yhteydessä vanha vesijohto sekä viemäri uusitaan, joko kaivamalla tai sujuttamalla. Asuinalueilla rakennetaan saneerauksien yhteydessä uusi hulevesiviemäri.

Riihimäen Vesi tiedottaa aina saneerausalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajia kirjeellä ennen töiden aloittamista. Kirjeessä kerrotaan mm. saneeraustyön sijainti ja aikataulu (jos tiedossa), Riihimäen Veden ja kiinteistön omistajan vastuut sekä saneeraukseen liittyvät yhteystiedot.

Väliaikaisen vedenjakelun ajalta vesi ja jätevesi laskutetaan vuosikulutusarvioon perustuen.

Riihimäen Veden urakoiden valvonta:

Tommi Virtanen
rakennuttaja
040 330 4963

 

Tonttijohtojen rakentamisen ja kunnossapidon vastuurajat

Esimerkki omakotitalon erillisviemäröinnistä

Padotuskorkeudet kuvin


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 14 Kyllä 4 Ei 14