Riihimäen Vesi saneeraa putkiaan alueittain. Vesihuoltosaneerauksien yhteydessä vanha vesijohto sekä jätevesi- ja hulevesiviemärit uusitaan, joko kaivamalla tai sujuttamalla. Vanhoilla asuinalueilla rakennetaan saneerauksien yhteydessä kadun alle uusi hulevesiviemäri.

Riihimäen Vesi tiedottaa saneerausalueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajia kirjeellä ennen töiden aloittamista. Kirjeessä kerrotaan mm. saneeraustyön sijainti ja aikataulu (jos tiedossa), Riihimäen Veden ja kiinteistön omistajan vastuut sekä saneeraukseen liittyvät yhteystiedot. Lisäksi saneeraustöihin liittyvistä vesikatkoista tiedotetaan tekstiviestillä ennen töiden toteutusta.

Väliaikaisen vedenjakelun ajalta vesi ja jätevesi laskutetaan vuosikulutusarvioon perustuen.

Riihimäen Veden urakoiden valvonta:

Tommi Virtanen
rakennuttaja
040 330 4963

 

Tonttijohtojen rakentamisen ja kunnossapidon vastuurajat

Esimerkki omakotitalon erillisviemäröinnistä

Padotuskorkeudet kuvin


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 14 Kyllä 6 Ei 14