Jätevesi

Mitä viemäriin ei saa laittaa?

Yleiseen viemäriin ei saa johtaa:

  1. Ongelmajätteitä, kuten bensiiniä, liuottimia, öljyjä tai muita myrkyllisiä nesteitä eikä esimerkiksi maaleja tai lääkkeitä. Lääkkeet voi toimittaa jatkokäsiteltäviksi apteekkeihin, maalit ja muut ongelmajätteet ongelmajäteasemalle.
  2. Sakkautuvia jätteitä, kuten kahvinporoja, hiekkaa tai kukkamultaa. Sakkautuvat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana tai kompostoidaan.
  3. Viemärin tukkivia jätteitä, kuten paperipyyhkeitä, sanomalehtiä, vaatteita tai vaippoja.
    Vaatteet ja sanomalehdet kannattaa kierrättää, muut tukkivat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana.
  4. Eloperäisiä jätteitä, kuten ruuantähteitä ja rasvaa. Eloperäiset jätteet hävitetään biojätteiden mukana tai kompostoidaan.
  5. Kelluvia jätteitä, kuten pumpulipuikkoja, kondomeja tai tupakantumppeja. Kelluvat jätteet hävitetään sekajätteiden mukana.

Lisäksi hulevesiviemäreihin saa johtaa vain niihin kuuluvat sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet. Hulevesiviemäreihin ei saa johtaa hiekkaa.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.