Jätevesi

Jätevesiviemäri on tukossa, mistä voi selvittää tukoskohdan?

Tonttiviemäreillä tarkoitetaan kiinteistön pääviemäreitä, joilla tontilla olevien rakennusten jätevedet sekä sade- ja perustusten kuivatusvedet johdetaan yleiseen viemäriin. Tarkastuskaivoilla on tärkeä merkitys kiinteistöjen viemäröinnissä. Liittyjien onkin syytä selvittää kiinteistönsä jäte- sekä hulevesiviemärin tarkastuskaivojen sijainnit ja niiden kunto. Kaivoista ja tarkastusputkista voidaan tutkia viemärin toimintaa sekä avata mahdollisia tukoksia. Jos tarkastuskaivossa ei ole padotusta, on tukos rakennuksen ja kaivon välillä. Tarkastuskaivon padottaessa on tukos tonttiviemärissä. Tukoskohta löytyy usein myös tarkastuskaivosta, josta se on helppo avata vesihuuhtelulla ja hämmennyksellä.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2

Kommentit on suljettu.