Maailman vesipäivä 22. maaliskuuta 2020

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, jonka tavoiteena oli sopia yhteisistä toimista kestävän kehityksen ja maailman elinkelpoisuuden turvaamiseksi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vesipäivän yhteydessä vietettiin vuonna 2008 myös kansainvälistä sanitaation vuotta. Sanitaation parantamisella … Lue lisää

Otsolan alueen tiedotustilaisuus 1.4.2020 peruttu

Perustuen koronatilanteesta johtuviin hallituksen linjauksiin yleisötilaisuuksien järjestämisestä Riihimäen vesihuoltoliikelaitos noudattaa Riihimäen kaupungin, Lopen kunnan, Hausjärven kunnan ja Riihimäen seudun terveyskuntayhtymän kanssa yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja toimintamalleja. Otsolan alueen vesihuoltosaneerauksen tiedotustilaisuus keskiviikkona 1.4.2020 klo 18 Kalevantalon auditoriossa joudutaan perumaan. www.riihimaenvesi.fi/verkostosaneeraus/ -sivuille on päivitetty Otsola I alueelle oma sivu. Päivitämme urakoitsijan yhteystiedot, heti kun urakoitsija on valittu. … Lue lisää

Koronatilanteesta johtuen Riihimäen Vesi rajoittaa asiakaspalvelussa asiointia

Riihimäen Veden asiakaspalvelussa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ei voi koronatilanteesta johtuen asioida paikan päällä 16.3.2020 alkaen toistaiseksi. Asiointi pyydetään hoitamaan puhelimitse asikaspalvelu p. 019 758 4855 tai sähköpostilla riihimaenvesi(at)riihimaki.fi sekä tarkastusteknikko p. 040 330 4965.               

Asiakastiedote koskien vuoden 2020 laskutusta

Riihimäen kaupunki on valinnut talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajaksi 1.1.2020 alkaen Sarastia Oy:n. Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen Vesikanta asiakasrekisteritietoja pitää täydentää asiakkaiden henkilö- ja y-tunnusten osalta, jotta laskutuksen tiedot siirtyvät oikein Sarastia Oy:n taloushallinnon järjestelmiin. Kaupunki tekee tarvittavat muutokset 31.12.2019 mennessä käyttämällä Väestötietojärjestelmää. Palvelukeskuksen vaihdon vuoksi kaikki nykyiset voimassa olevat Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen e-lasku- ja suoramaksusopimukset päättyvät. Vuoden … Lue lisää

Hulevesitutkimus Kynttilätiellä

Riihimäen Vesi tekee hulevesitutkimusta Kynttilätiellä. Tutkimukseen käytetään punajuuriväriä, väriä saattaa näkyä ojissa Kynttilätien läheisyydessä.   Lisätietoja verkostopäällikkö Jukka Salminen, p. 040 330 4967    

Vedenjakelukatko ke 26.2.2020 klo 12-13 Minkkitie, Talteentie, Varuskunta

Vedenjakelu joudutaan keskeyttämään keskiviikkona 26.2.2020 klo 12.00 – 13.00 väliseksi ajaksi vesimittarin huoltotyön takia. Vedenjakelukatko koskee kiinteistöjä osoitteissa Minkkitie 4-19, Talteentie 1, 2, 4, Varuskunta 42-46 sekä Talteentien vesiosuuskuntaa. Pahoittelemme jakelukatkosta aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja antaa verkostopäällikkö Jukka Salminen, p. 040 330 4967

Vesimittareiden vaihdot käynnissä

Riihimäen Vesi vaihtaa kiinteistöjen vesimittarit määrävälein, vuosittainen vaihtotyö on jälleen käynnistynyt. Asentajat liikkuvat pääsääntöisesti pareittain ja heillä on Riihimäen Veden henkilökortit, joista heidän henkilöllisyytensä on mahdollista tarkistaa. Lisätietoja tarvittaessa verkostopäällikkö Jukka Salminen, p. 040 330 4967    

Tiedote 4.2.2020 Herajoen vedenottamon talousveden laatu

Herajoen vedenottamon toimittaman talousveden valvontatutkimuksissa on havaittu torjunta-ainepitoisuus 0,11 µg/l. Tulos ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman raja-arvon 0,1 µg/l. Ylitys johtuu Herajoen yhden raakavesikaivon kohonneesta 2,6- diklooribentsoamidi eli BAM-pitoisuudesta. BAM on käytöstä poistetun rikkakasvien torjunta-aineen hajoamistuote, jota voi löytyä pohjavedestä käytön lopettamisen jälkeenkin. Nyt todetusta BAM-torjunta-ainepitoisuudesta 0,11 µg/l ei aiheudu terveydellistä vaaraa. Riihimäen Vesi tulee … Lue lisää