Haitallisten aineiden esiintyminen jätevesissä ja riskit ympäristölle

Kotitalouksista, teollisuudesta ja hulevesien mukana jätevedenpuhdistamoille päätyy erilaisia aineita, jotka voivat ympäristöön päästessään olla riski eliöiden hyvinvoinnille. Tällaisia aineita kutsutaan haitallisiksi tai vaarallisiksi aineiksi. Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -hankkeessa tutkittiin sellaisia lainsäädännöllisissä valmistelutöissä esiinnousseita aineita, joita mahdollisesti ehdotetaan esimerkiksi EU:n prioriteettiainelistalle. Prioriteettiaineilla tarkoitetaan EU-tasolla vaarallisiksi tai haitallisiksi todettuja aineita, joita saattaa päästä mm. yhdyskuntien … Lue lisää

Maailman vesipäivä 2021

Maailman vesipäivää vietetään maailmanlaajuisesti 22. maaliskuuta verkkotapahtumana: https://www.worldwaterday.org/ Tänä vuonna teemana on veden arvostaminen. Veden arvo on paljon enemmän kuin sen hinta – vedellä on valtava merkitys meille kaikille; ruoalle, terveydelle, koulutukselle, kulttuurille, taloudelle ja luonnonympäristön eheydelle. Vesipäivän tarkoituksena on herättää keskustelua globaalin vesiongelman ratkaisemiseksi, jotta mahdollisimman monille voitaisiin turvata yksi ihmisen perustarpeista: puhdas vesi. … Lue lisää

Pumppaamopäästöjä Vantaanjokeen on saatu vähennettyä merkittävästi

Vuosina 2012 ja 2013 vesilaitosten yhteistyössä laatima pumppaamoiden suunnittelun, käytön ja huollon toimintamalli on tuonut parhaat toimintatavat käyttöön ja osaltaan vähentänyt päästöjä. Toimintamallia päivitettiin ja täydennettiin ympäristöministeriön tukemassa VIPPA-hankkeessa vuonna 2020 ja nyt se on julkaistu muillekin vesihuoltolaitoksille käytettäväksi sivulla: www.hsy.fi/vippa. Lue lisää aiheesta HSY:n sivuilta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/tiedotteet/pumppaamopaastoja-vantaanjokeen-on-saatu-vahennettya-merkittavasti/              

Vedenjakelu katko to 7.1.2021 Viertolantie

Vedenjakelu joudutaan keskeyttämään Otsolassa klo 8.00 – 16.00 vesijohdon korjaustyön takia. Katko koskee kiinteistöjä osoitteissa Viertolantie 11 – 28, Otonpolku 2,  Länsitie 13 sekä Kontiontie 56, 58, 62 ja 64. Kuluttajien on syytä varata talousvettä katkon ajaksi. Vahinkojen välttämiseksi kehotamme pitämään hanat suljettuina katkon aikana. Vesi kytketään takaisin heti työn valmistuttua. Työn jälkeen verkostossa voi … Lue lisää

Riihimäen Veden asiakaspalvelu suljettu 28.-31.12.2020

Riihimäen Veden asiakaspalvelu on suljettu joulun ja uudenvuoden välissä ajalla 28.-31.12.2020. Palvelemme jälleen maanantaina 4.1.2021. Päivystysnumero virka-aikana p. 040 330 4967 / virka-ajan jälkeen 31.12.2020 asti p. 019 741 7487. Päivystysnumero virka-ajan jälkeen 1.1.2021 alkaen p. 040 330 4969. Rauhallista Joulua!

Uusiutuvan sähkön tuotanto aloitettu uudelleen Riihimäen jätevedenpuhdistamolla

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla tuotetaan jälleen sähköä laitoksen omaan tarpeeseen laitoksella muodostuvasta biokaasusta. Sähkön tuotanto jouduttiin lopettamaan muutama vuosi sitten, kun käytössä ollut kaasugeneraattori tuli elinkaarensa päähän. Uuden kaasugeneraattorin toimittaja on Sarlin Oy. Riihimäen jätevedenpuhdistamolla on kaksi biokaasureaktoria, joissa jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään. Mädätyksessä lietteen orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja siitä muodostuu biokaasua ja jäännöslietettä, joka … Lue lisää

Riihimäen Veden asiakaspalvelu suljettu 10.12.2020

Riihimäen Veden asiakaspalvelu on suljettu torstaina 10.12.2020. Palvelemme jälleen perjantaina 11.12.2020. Asiointi koronatilanteesta johtuen edelleen vain puhelimitse p. 019 758 4855 tai sähköpostilla riihimaenvesi(at)riihimaki.fi sekä tarkastusteknikko p. 040 330 4965. Päivystysnumero virka-aikana p. 040 330 4967 / virka-ajan jälkeen p. 019 741 7487.  

Asiakastiedote 2021

Riihimäen Veden asiakaspalvelu puh. 019 758 4855, sähköposti riihimaenvesi(at)riihimaki.fi. Päivystysnumero virka-ajan ulkopuolella 1.1.2021 alkaen on 040 330 4969. Riihimäen veden maksut pysyvät ennallaan Veden käyttömaksu                                 1,70 €/m3 (alv 24 %)          1,37 €/m3 (alv 0 %) Jäteveden käyttömaksu                          2,06 €/m3 (alv 24 %)          1,66 €/m3 (alv 0 %) Perusmaksut Vesimittarin koko Talousvesi Jätevesi alv 0 % … Lue lisää

Parmalan kaivolta lähtevän veden klooraus on lopetettu

Parmalan kaivolta lähtevän veden klooraus on lopetettu. Klooraustarve johtui Parmalan kaivon veden saastumisesta. Kaivo on nyt puhdas ja Parmalan kaivolta lähtevää vettä ei tarvitse enää kloorata. Pahoittelemme veden esteettisen laadun heikkenemisestä kloorauksen johdosta. Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet Herajoen vesilaitoksen toimintaa, jotta laitokselta lähtevän veden laatu voidaan turvata. Laitokselle on rakennettu aktiivihiilisuodatusyksikkö, joka saadaan käyttöön vuoden 2021 … Lue lisää

Riihimäen Veden asiakaspalvelu suljettu 17.11.2020

Riihimäen Veden asiakaspalvelu on henkilökunnan koulutuksen vuoksi suljettu tiistaina 17.11.2020. Palvelemme jälleen keskiviikkona 18.11.2020. Asiointi koronatilanteesta johtuen edelleen vain puhelimitse p. 019 758 4855 tai sähköpostilla riihimaenvesi(at)riihimaki.fi sekä tarkastusteknikko p. 040 330 4965. Päivystysnumero virka-aikana p. 040 330 4967 / virka-ajan jälkeen p. 019 741 7487.