Herajoen vesilaitokselta lähtevän talousveden klooraus jatkuu edelleen

Yhdessä Herajoen vesihuoltolaitoksen raakavesikaivoista on havaittu pieniä pitoisuuksia koliformisia bakteereja. Herajoen vesilaitoksen puhdistusprosessi pystyy kuitenkin poistamaan tehokkaasti epäpuhtaudet verkostoon lähtevästä talousvedestä. Jotta asiakkaille jaettavan veden laatu pystytään varmistamaan kaikissa olosuhteissa ja vedenjakelulle aiheutuvat riskit minimoitua, Herajoen vesilaitokselta asiakkaille lähtevään veteen lisätään pieni määrä klooria. Kloorausta jatketaan kunnes kaupungin terveysvalvonnalta saadaan lupa sen lopettamiseen. Kloorauksen seurauksena … Lue lisää

Vedenpaineen vaihtelu Vahteriston ja Pohjankorven alueella ke 7.10.2020

Vahteriston ja Pohjankorven alueella saattaa vedessä esiintyä paineen vaihtelua vesijohtoverkoston vuosihuuhtelun vuoksi keskiviikkona 7.10.2020. Paineiden pitäisi palautua normaaliksi iltaan mennessä. Pahoittelemme kuluttajille aiheutuvaa haittaa. Lisätietoja p. 019 741 7487  

Osallistu Riihimäen jätevedenpuhdistamon lähialueen asukaskyselyyn ilmanlaadusta

Riihimäen Vesi ja AX-Suunnittelu toteuttavat yhdessä ilmanlaatuselvityksen, jossa kerätään lähialueen asukkaiden kokemuksia ja havaintoja Riihimäen jätevedenpuhdistamon aiheuttamista mahdollisista haju-, melu- tai pölyhaitoista. Tutkimus toteutetaan sähköisen kyselylomakkeen avulla. Lomake toimii älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Kyselylomake on avoinna neljän viikon ajan eli 25.10.2020 saakka. Kyselylomakkeen voi täyttää täällä. Voit käyttää myös QR-koodia! Yhteyshenkilöt: Mervi Myyrä suunnittelija AX-Suunnittelu … Lue lisää

Herajoen vesilaitokselta lähtevän talousveden klooraus jatkuu toistaiseksi

Yhdessä Herajoen vesihuoltolaitoksen raakavesikaivoista on havaittu pieniä pitoisuuksia koliformisia bakteereja. Herajoen vesilaitoksen puhdistusprosessi pystyy kuitenkin poistamaan tehokkaasti epäpuhtaudet verkostoon lähtevästä talousvedestä. Jotta asiakkaille jaettavan veden laatu pystytään varmistamaan kaikissa olosuhteissa ja vedenjakelulle aiheutuvat riskit minimoitua, Herajoen vesilaitokselta asiakkaille lähtevään veteen lisätään pieni määrä klooria. Kloorausta jatketaan kunnes kaupungin terveysvalvonnalta saadaan lupa sen lopettamiseen. Kloorauksen seurauksena … Lue lisää

Tiedote 27.4.2020 Herajoen vedenottamolle poikkeuslupa talousveden laatuvaatimusten täyttämisestä

Riihimäen vesihuoltoliikelaitos (Riihimäen Vesi) on 3.3.2020 päivätyllä kirjeellään hakenut aluehallintovirastolta terveydensuojelulain 17 §:n perusteella Riihimäellä sijaitsevan Herajoen vedenottamon talousvesikäytölle määräaikaista poikkeusta terveydensuojelulain 21 §:n nojalla säädetystä laatuvaatimusten täyttämisestä.  Poikkeuslupa on myönnetty 24.4.2020 ja lupa on voimassa huhtikuun 2023 loppuun torjunta-aineen enimmäispitoisuudelle 0,15 µg/l. Talousveden torjunta-ainepitoisuus on ylittynyt sosiaali- ja terveysministeriön asettaman raja-arvon 0,1 µg/l.  Talousveden … Lue lisää

Tiedote 4.2.2020 Herajoen vedenottamon talousveden laatu

Herajoen vedenottamon toimittaman talousveden valvontatutkimuksissa on havaittu torjunta-ainepitoisuus 0,11 µg/l. Tulos ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asettaman raja-arvon 0,1 µg/l. Ylitys johtuu Herajoen yhden raakavesikaivon kohonneesta 2,6- diklooribentsoamidi eli BAM-pitoisuudesta. BAM on käytöstä poistetun rikkakasvien torjunta-aineen hajoamistuote, jota voi löytyä pohjavedestä käytön lopettamisen jälkeenkin. Nyt todetusta BAM-torjunta-ainepitoisuudesta 0,11 µg/l ei aiheudu terveydellistä vaaraa. Riihimäen Vesi tulee … Lue lisää