Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niissä julkaistujen sisältöjen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Saavutettavuus määritellään tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2016/2102 ja laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Riihimäen Vesi pyrkii takaamaan verkkosivujen saavutettavuuden direktiivin ja lain mukaisesti. Tämä verkkosivusto julkaistiin vuonna 2014. Olemme aloittaneet sivuston uudistustyön. Työ valmistuu vuoden 2021 aikana.

Riihimäen Vesi on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Tämä saavutettavuusseloste koskee riihimaenvesi.fi -sivustoa ja on laadittu 21.9.2020. Saavutettavuusseloste päivitetään kerran vuodessa.

Seloste perustuu käyttäjätestaukseen, itsearviointiin ja ulkopuolisen asiantuntijaorganisaatio Valu Digital Oy:n tekemään arvioon.

Saavutettavuuden tila

Riihimaenvesi.fi -sivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.:n vaatimukset osittain.

Seuraavat sisällöt eivät ole saavutettavissa:

  • Osasta kuvista puuttuu alt-teksti.
  • Sivusto sisältää otsikoita, joita ei ole merkitty oikeilla otsikkotasoilla.
  • Osa kuulutuksista, esityslistoista, pöytäkirjoista, talousarvioista, ohjeista, lomakkeista ja muista vastaavista materiaaleista voi olla sellaisessa muodossa, jota ei pysty koneellisesti lukemaan.
  • Värit ja kontrastit eivät ole kaikilta osin saavutettavia.

Kaikki ei-saavutettavat sisällöt toimitetaan pyydettäessä saavutettavassa muodossa. Saavutettavat versiot voi pyytää Riihimäen kaupungin kirjaamosta:

Riihimäen kaupunki, kirjaamo
Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki
kirjaamo@riihimaki.fi
p. 040 330 4014

Saavutettavuuspalaute ja -kantelu

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa siitä palautetta kaupungin palautepalvelun kautta valitsemalla pudotusvalikosta aiheeksi saavutettavuus.

Vastaamme palautepalvelun kautta tulleisiin palautteisiin kolmen arkipäivän sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000 vaihde
saavutettavuusvaatimukset.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2