Yleinen

Uusiutuvan sähkön tuotanto aloitettu uudelleen Riihimäen jätevedenpuhdistamolla

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla tuotetaan jälleen sähköä laitoksen omaan tarpeeseen laitoksella muodostuvasta biokaasusta. Sähkön tuotanto jouduttiin lopettamaan muutama vuosi sitten, kun käytössä ollut kaasugeneraattori tuli elinkaarensa päähän. Uuden kaasugeneraattorin toimittaja on Sarlin Oy.

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla on kaksi biokaasureaktoria, joissa jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään. Mädätyksessä lietteen orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja siitä muodostuu biokaasua ja jäännöslietettä, joka toimitetaan jatkokäsittelyyn ja hyötykäyttöön maanviljelyssä ja viherrakentamisessa. Muodostuva biokaasu sisältää pääasiassa metaania ja hiilidioksidia. Tulevaisuudessa laitoksella arvioidaan tuotettavan biokaasua jopa 100 m3/tunnissa, joka vastaa noin 5600 MWh vuotuista energiamäärää. Tästä 35-40 % voidaan hyödyntää sähkönä laitoksen omissa prosesseissa ja 40-45 % lämpönä laitoksen tilojen ja käyttöveden lämmityksessä.

Lisätiedot: vesihuoltojohtaja Jarmo Rämö, Riihimäen Vesi, p. 040 330 4964

kuva: Uutta biokaasugeneraattoria esittelee käyttöinsinööri Jouni Rantanen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.