Yleinen

Kloorausta vähennetään Herajoen vesilaitoksella

Herajoen vesilaitokselta lähtevän veden klooripitoisuus on vähentynyt keskiviikosta alkaen. Saastuneesta Parmalan raakavesikaivosta otettavaan veteen syötetään edelleen varmuustoimenpiteenä klooria, mutta kokonaisuudessaan kuluttajien verkostoon johdettavan veden klooripitoisuus pienenee ja talousvedessä olevien maku- ja hajuhaittojen pitäisi vähentyä viikon loppuun mennessä.

Riihimäen Vedelle tulleiden palautteiden perusteella maku- ja hajuhaittoja on ollut osassa kaupungin eteläosan kiinteistöjä tai huoneistoja. Herajoen vesilaitoksen vettä on kloorattu Riihimäellä syyskuun alusta lähtien. Viimeksi Riihimäen Vesi on joutunut klooraamaan vettä näin laajasti vuonna 2004.

”Olemme tehneet koko ajan tiivistä yhteistyötä paikallisen terveysvalvonnan kanssa. Heidän tutkimusten mukaan verkostovesi on täyttänyt talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja-tavoitteet”, Riihimäen Veden vesihuoltojohtaja Jarmo Rämö sanoo.

Riihimäen Vesi kehottaa kaupunkilaisia juoksuttamaan vettä viikonlopun aikana ja viikon 44 alussa niin kauan, että vesi on kylmää. Mikäli maku- ja hajuhaittoja ilmenee vielä viikolla 44, Rämö toivoo kaupunkilaisten antavan palautetta kaupungin palautepalvelun kautta https://palaute.riihimaki.fi/eFeedback.

Koska talousvesi on ollut terveysvalvonnan tekemien tutkimusten mukaan juoma- ja käyttökelpoista, Riihimäen Vesi ei ole järjestänyt kaupunkilaisille vedenjakelua.

”Yleensä vedenjakelua järjestetään tilanteissa, jossa talousvesi on todettu saastuneeksi. Riihimäellä näin ei ole. Tämän vuoksi vedenjakelua ei ole nähty tarpeellisena. Vedenjakelu ei ole ongelmatonta, sillä siihenkin liittyy aina terveys- ja saastumisriskejä”, Rämö sanoo.

Riihimäen Vedellä on käytössään kaksi vedenkäsittelylaitosta. Toinen laitoksista sijaitsee Herajoella ja toinen Haapahuhdassa. Tämän lisäksi Vedellä on Lopen kunnan kanssa yhteinen vedenkäsittelylaitos Kormussa. Lisäksi vettä johdetaan Riihimäelle kolmen kunnan yhteiseltä vedenottamolta Hikiältä.

Riihimäellä talousveden laatua valvoo Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän terveysvalvonta.

Lisätiedot:

Vesihuoltojohtaja Jarmo Rämö, Riihimäen Vesi, p. 040 330 4964

Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky, p. 040 330 5770

 

 

 

 

 

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.