Talousvesi Yleinen

Tiedote 27.4.2020 Herajoen vedenottamolle poikkeuslupa talousveden laatuvaatimusten täyttämisestä

Riihimäen vesihuoltoliikelaitos (Riihimäen Vesi) on 3.3.2020 päivätyllä kirjeellään hakenut aluehallintovirastolta terveydensuojelulain 17 §:n perusteella Riihimäellä sijaitsevan Herajoen vedenottamon talousvesikäytölle määräaikaista poikkeusta terveydensuojelulain 21 §:n nojalla säädetystä laatuvaatimusten täyttämisestä.  Poikkeuslupa on myönnetty 24.4.2020 ja lupa on voimassa huhtikuun 2023 loppuun torjunta-aineen enimmäispitoisuudelle 0,15 µg/l.

Talousveden torjunta-ainepitoisuus on ylittynyt sosiaali- ja terveysministeriön asettaman raja-arvon 0,1 µg/l.  Talousveden pitoisuusylitys johtuu raakavesikaivon kohonneesta 2,6 diklooribentsoamidi eli BAM – pitoisuudesta. BAM on rikkakasvien torjunta-aineena käytettyjen klooritiamidin ja diklobeniilin hajoamistuote. Talousveden laatuvaatimusten torjunta-aineiden raja-arvo on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta annettu ennaltaehkäisyperiaatteen mukaan, eikä siten perustu WHO:n terveysperusteisiin suosituksiin tai arvoihin. Poikkeuksesta ei aiheudu terveydellistä vaaraa.

Korjaustoimenpiteet on jo aloitettu veden laadun vaatimukset täyttäväksi. Raakavesikaivojen pumppaussuhteita on muutettu. Herajoen vedenottamolle rakennetun aktiivihiilisuodatuslaitoksen putkistoissa ilmenneiden vuotokohtien korjaustyöt on aloitettu ja työt jatkuvat edelleen. Korjaustöiden ja säiliöiden puhdistuksen jälkeen otetaan aktiivihiiliprosessi testikäyttöön.

Lisäksi toteutetaan raakavesikaivojen putkistojärjestely laitoksen sisällä ja piha-alueella, jolloin voidaan erottaa raakavesikaivoilta 4 ja 5 tuleva vesi ja johtaa vettä eri prosesseihin tarpeen mukaan. Nykyisin näiden kaivojen vesi johdetaan samaa putkea pitkin laitoksen sisälle.

Maaliskuussa 2020 on aloitettu myös uuden kaivon rakentamisen Riutanharjuun. Riutanharjun vedenottamolta (enintään 900 m3/d) vesi johdetaan tulevaisuudessa Herajoen käsittelylaitokselle, mutta putkilinjan rakentamisen aikataulua Herajoen käsittelylaitokselle ei ole vielä päätetty.

Herajoen vedenottamon raakaveden, lähtevän veden ja verkostoveden torjunta-ainepitoisuutta seurataan vähintään neljä kertaa vuodessa. Laitokselta lähtevän veden ja verkostoveden torjunta-ainetulokset ilmoitetaan Riihimäen Veden nettisivulla https://www.riihimaenvesi.fi/toiminta/veden-laatu/

 

Lisätietoja antavat vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jarmo Rämö puh. 040 330 4964 ja käyttöpäällikkö Tiina Oksanen puh. 040 330 4970


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.