Yleinen

Asiakastiedote koskien vuoden 2020 laskutusta

Riihimäen kaupunki on valinnut talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajaksi 1.1.2020 alkaen Sarastia Oy:n. Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen Vesikanta asiakasrekisteritietoja pitää täydentää asiakkaiden henkilö- ja y-tunnusten osalta, jotta laskutuksen tiedot siirtyvät oikein Sarastia Oy:n taloushallinnon järjestelmiin. Kaupunki tekee tarvittavat muutokset 31.12.2019 mennessä käyttämällä Väestötietojärjestelmää.

Palvelukeskuksen vaihdon vuoksi kaikki nykyiset voimassa olevat Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen e-lasku- ja suoramaksusopimukset päättyvät. Vuoden 2020 ensimmäinen vesilasku lähetetään kaikille asiakkaille paperisena, jonka jälkeen asiakkaan tulee uusia e-lasku- ja suoramaksusopimuksensa. Pahoittelemme asiakkaille tästä aiheutuvaa haittaa.

Huleveden perusmaksua peritään kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä laitoksen huleve-siviemäriin ja sekaviemäröintimaksua kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin. Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 30.10.2019 § 66 mukaan vuoden 2020 alusta sekaviemäröintimaksu kaksinkertaistuu niillä kiinteistöillä, jotka voisivat johtaa hulevetensä Riihimäen Veden hulevesiviemäriin, koska ensimmäinen siirtymäaika päättyy vuoden 2019 lopussa. Näillä kiinteistöillä vuonna 2023 sekaviemäröintimaksu on nelinkertainen voimassaolevaan huleveden perusmaksuun verrattuna.
Veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2020.

Riihimäen Veden hinnat asiakkaille osoitteessa www.riihimaenvesi.fi/asiakkaalle/hinnastot.

Laskujen eräpäivät vuonna 2020

tammi-helmikuun lasku 20.03.2020 heinä-elokuun lasku 31.08.2020
maalis-huhtikuun lasku 30.04.2020 syys-lokakuun lasku 31.10.2020
touko-kesäkuun lasku 30.06.2020 marras-joulukuun lasku 28.12.2020

 

Riihimäen Veden asiakaspalvelu puh. 019 758 4855 ja sähköposti riihimaenvesi(at)riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2

Kommentit on suljettu.