Yleinen

Riihimäen Veden hulevesi- ja sekaviemäröintimaksut

Vesihuoltolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuivat vuonna 2014. Lain muutoksen jälkeen kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta siirtyi vesilaitoksilta kunnille, jonka jälkeenkin kunnat ja vesilaitokset ovat voineet sopia siitä, että hulevesien viemäröinti jää vesilaitosten tehtäväksi, kuitenkin niin että kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta säilyy kunnalla. Näin on toimittu Riihimäellä. Kaupunki ja vesilaitos sopivat , että vesilaitos vastaa hulevesien viemäröinnistä.

Ennen uuden lain voimaantuloa huleveden viemäröinnin kustannukset katettiin jätevesimaksuilla. Lain voimaantulon jälkeen tämä ei enää ollut mahdollista. Riihimäen Vesi otti vuoden 2017 alusta käyttöön huleveden perusmaksun ja sekaviemäröintimaksun. Vastaavasti jätevesimaksua alennettiin, niin että laitoksen asiakkailta perimien maksujen kokonaismäärä ei muuttunut.

Huleveden perusmaksua peritään kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä laitoksen hulevesiviemäriin ja sekaviemäröintimaksua kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevedet jätevesiviemäriin. Jos kiinteistö pystyy järjestämään hulevesien hallinnan kiinteistöllä siten, ettei hulevesiä tarvitse johtaa hule- tai jätevesiviemäriin (esim. imeyttämällä tai johtamalla avo-ojaan), vesilaitoksen hulevesi- tai sekaviemäröintimaksua ei peritä.

Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain mukaan kielletty, jos alueelle on rakennettu hulevesiviemäri. Sekaviemäröintimaksua peritään kiinteistöiltä, jotka eivät johda hulevesiä lain velvoittamalla tavalla. Kiinteistön sekaviemäröintimaksu on aluksi saman suuruinen huleveden perusmaksun kanssa, mutta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen se kaksinkertaistuu kiinteistöillä, jotka voisivat johtaa hulevetensä Riihimäen Veden hulevesiviemäriin. Siitä edelleen kolmen vuoden kuluttua sekaviemäröintimaksu jälleen kaksinkertaistuu, niin että sekaviemäröintimaksu on nelinkertainen voimassaolevaan huleveden perusmaksuun verrattuna.

 

 

 

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.