Yleinen

Kaasunpoltto jätevedenpuhdistamolla

Jätevedenpuhdistamolla hyödynnetään lietteen mädätyksessä syntyvä biokaasu. Muodostuvaa biokaasua hyödynnetään lämmitykseen ja sähköntuotantoon tai sitä joudutaan polttamaan ylijäämäpolttimon avulla. Ylijäämäpolttimon ollessa toiminnassa näkyy kaasukattilarakennuksessa sijaitsevan piipun päässä keltainen tai väritön liekki. Liekki voi olla jopa parin metrin korkuinen. Pimeän vuorokauden aikaan liekki näkyy hyvin ja saattaa joskus aiheuttaa hämmennystä ympäristössä. Jätevedenpuhdistamolla ylijäämäkaasunpoltto on kaasun käyttöön liittyvä toiminto ja sitä käytetään, kun kaasua ei pystytä hyödyntämään muilla tavoin.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.