Yleinen

Riihimäen saneerattu jätevedenpuhdistamo tekee hyvää puhdistustulosta

 

Vuosi 2015 oli saneeratun Riihimäen jätevedenpuhdistamon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2015 yhteensä 4,77 milj.m3, mikä oli 6 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuosi 2015 oli kokonaisuudessaan tavanomaista lämpimämpi ja kuivempi, myös talvi oli leuto ja vähäluminen. Lumen sulamisvedet eivät aiheuttaneet keväällä niin suurta virtaaman nousua, että verkosto tai puhdistamo-ohituksia olisi jouduttu tekemään.

Riihimäen puhdistamo toimi vuonna 2015 hyvin ja lupavaatimukset saavutettiin kaikilla neljännesvuosittaisilla laskentajaksoilla sekä kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona (78 %). Kokonaistypen poistoteho koheni vuoden aikana sopivien prosessisäätöjen vakiinnuttua ja viimeisen tarkkailujakson (1.10.-31.12.2015) poistotehon keskiarvo oli peräti 86 %. Vuoden 2015 puhdistustulos oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä myös muiden parametrien osalta, mikä pienensi Vantaanjokeen johdettua kuormitusta merkittävästi erityisesti ammoniumtypen osalta. Vuoden 2015 vesistökuormitus pieneni edellisvuosista selvästi orgaanisen aineen, fosforin ja erityisesti ammoniumtypen osalta.

Taulukon vuosittaiset tulokset on esitetty tarkkailujaksoittaisen laskennan mukaisesti.

 

Vesistökuormitus
2015

Lupaehto

Käsittelyteho %
2015

Lupaehto

kg/d

mg/l

Pitoisuus enintään (mg/l)

Käsittelyteho vähintään (%)

BOD7ATU 36 2,7 10 99 95
CODCr 310 24 60 97 90
Kokonaisfosfori 2,0 0,15 0,3 98 95
Kokonaistyppi 190 15 78 70
Ammoniumtyppi 2,3 0,18 4 99,7
Kiintoaine 3,1 15 99

 

Laskentajaksot ovat kokonaistypelle yksi vuosi, muille em. parametreille neljännesvuosi.

 

Lähde:           Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, raportti 3/2016:

Riihimäen Vesi, Riihimäen jätevedenpuhdistamo

Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto, laatinut Jari Männynsalo

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.