Yleinen

Pääviemärin saneeraustyö välillä Lopentie – Asepajankatu

Riihimäen Vesi saneeraa viemäriverkostoaan välillä Lopentie – Asepajankatu

 Työssä toimii urakoitsijana Aarsleff Oy

 Työ tehdään viikoilla 49 – 52

 Viemäreiden saneeraus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi: näin estetään viemärilinjojen tukokset ja sortumat, sekä jätevesien pääsy ympäristöön.

Saneeraustyössä vanhaan viemäriin asennetaan paikalleen kovetettava sisäpuolinen putki viemärikaivojen kautta. Saneerausmenetelmä ei vaadi linjojen kaivamista auki kokonaan, kaivantoja tehdään niiden kaivojen kohdalle, josta putki sujutetaan saneerattavaan viemäriin. Menetelmä edellyttää yhtäjaksoista työskentelyä, joten häiriötä aiheuttavaa työtä joudutaan tekemään myös yöaikaan. Työt aiheuttavat liikenteen poikkeusjärjestelyjä alueella.

Sujutusputken kovettumisprosessin aikana ilmaan voi vapautua hajua, joka syntyy polyesterihartsin lämpöreaktiosta. Varmistaaksemme, ettei haju leviäisi sisätiloihin, pyydämme asukkaita tarkistamaan, että asuntojen viemäreiden vesilukoissa on vettä.

Kiinteistöjen vedenjakelu ja viemäröinti toimivat työn ajan normaalisti.

Pahoittelemme perusparannustyön aiheuttamia haju- ja meluhäiriöitä sekä asennuskaluston mahdollisesti aiheuttamaa haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Yhteystiedot                                                   Puhelinnumero

Aarsleff Oy

vastaava työnjohtaja, Jari Kinnunen               0400 381 083

Riihimäen Vesi

valvoja, Tommi Virtanen                                019 758 4963

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.