Tunnusluvut

Herajoen vedenottamolta pumpattiin vuonna 2016 vettä verkostoon 979 249 m³, Piirivuoren vedenottamolta 1 249 685 m³ ja Kormun vedenottamolta 534 358 m³. Hikiän vedenottamolta pumpattiin Riihimäelle 132 680 m³. Kokonaispumppaus verkostoon oli 2 630 612 m³.

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen sekä pääosa Lopen ja Hausjärven jätevesistä. Vuonna 2016 jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevettä
4 610 817 m³, josta Lopen jätevesien osuus oli 8,2 % (378 594 m³) ja Hausjärven jätevesien osuus 8,3 % (380 881 m³).

Riihimäen Veden toiminta-alueella on vesijohtoverkostoa 235 298 m, jätevesiverkostoa
191 572 m ja hulevesiverkostoa 123 049 m.

Vuotovesimäärät  2016

Laskuttamaton vesimäärä 14,4 %

Laskuttamaton vesimäärä on se vesi, joka pumpataan verkostoon käsittelylaitoksilta, mutta joka ei päädy asiakkaille. Vettä kuluu putkirikkojen lisäksi veden hyvän laadun takaamiseksi tehtävään verkoston vuosittaiseen huuhteluun sekä uusien ja korjattujen verkosto-osien puhdistamiseen.

Vuotovesimäärän hyvänä tasona pidetään 10 %. Riihimäellä vuotoveden määrä on kohtuullisella tasolla. Taso on saavutettu yli kymmenen vuotta kestäneellä ja edelleen jatkuvalla verkostojen suunnitelmallisella saneerauksella. Myös putkirikkojen etsintään ja korjaukseen on panostettu viime vuosina.

Laskuttamaton jätevesimäärä 44 %

Laskuttamaton jätevesimäärä on se vesimäärä, mikä jätevedenpuhdistamolla käsitellään yli asiakkailta laskutetun jätevesimäärän. Jätevedenpuhdistamolle johdetaan hulevesiä sekaviemäröidyiltä alueilta. Lisäksi huonokuntoisiin, vuotaviin viemäreihin pääsee hulevesiä. Laskuttamaton jätevesimäärä ei ole juurikaan laskenut, vaikka hulevesiviemäreitä on saneeratuille alueille rakennettu.

Toiminta-alue

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 4.3.2013. Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueet ovat yhteneväiset.

Kartta toiminta-alueesta

Julkaisut

Vuosikertomus 2016

Tilinpäätös 2016

Välttämätön vesi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0